Thursday, January 19, 2017

swedish space vocabulary

sprakardu:
image
the bolded parts of nouns are their indefinite form and the regular text included shows the definite form. some names and specific terms are only written in the definite form due to their indefinite forms being very uncommon.
rymden - space
stjärnan - star
månen - moon
solen - sun
Jorden - the Earth
Jordradien - the Earth’s radius
planeten - planet
kometen - comet
asteroiden - asteroid
meteoriten - meteorite
stjärnfallet - shooting star
stjärnhimmel def. stjärnhimlen - the sky (at night)
solförmörkelsen - solar eclipse
månförmörkelsen - lunar eclipse
stjärnbilden - constellation
vintersolståndet - winter solstice
sommarsolståndet - summer solstice
vårdagjämningen - March equinox
höstdagjämningen - September equinox
satelliten - satellite
astronauten - astronaut
kosmonauten - cosmonaut
taikonauten - taikonaut
rymdfärjan (in some very rare cases rymdskytteln) - space shuttle
rymdskeppet - spaceship
rymdfarkosten - spaceship (literally means space vehicle)
rymdraketen - (space) rocket
fastbränsleraketen - solid rocket booster
bränsletanken - fuel tank
syret - oxygen
vätet - hydrogen
vätgasen - hydrogen gas
heliumet - helium
flygningen - flight
Månlandningen - moon landing
månlandaren - lunar module/lunar vehicle
omloppsbanan - orbit
landningen - landing
landningsbanan - runway (as in the one you land on)
rymdstationen - space station
Markkontrollen - ground control
rymdpromenaden - spacewalk
rymddräkten - spacesuit
rymdhjälmen - space helmet
rymdfärden - space voyage
rymdresan - space voyage (slightly less common)
tyngdlös - weightless adj.
densiteten - density
massan - mass
gravitationen/tyngdkraften - gravity
fallskärmen - parachute
atmosfären - atmosphere
UFOt - UFO
exoplaneten - exo-planet
nödkapseln - emergency capsule
rymdvarelsen - alien
ljusets hastighet - light speed
den absoluta nollpunkten - absolute zero
den röda jätte(stjärna)n - red giant
den röda dvärg(en) - red dwarf
den vita dvärg(stjärna)n - white dwarf
den svarta dvärg(stjärna)n - black dwarf
ljusåret - light-year
vakuumet - vacuum
strålningen - radiation
bågminuten - arcminute
det svarta hålet - black hole
supernovan - supernova
Den Stora Smällen/or just “Big Bang” - Big Bang
nebulosan - nebula
galaxen - galaxy
spiralarmen - spiral arm
Relativitetsteorin - the Theory of Relativity
oändligheten - infinity
tomheten - emptiness/void

No comments:

Post a Comment

Site Meter